over Paul


nu: lid Algemeen bestuur Waterschap Noorderzijlvest

en daarnaast…

is Paul enthousiast en energiek als het gaat om duurzaamheidsplannen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van agrarisch natuurbeheer o.a. in het Zuidelijk Westerkwartier.

Momenteel actief bezig met:
– plan maken om het Noorderzijlvest gebied bijvriendelijker te maken
– toekomstontwikkeling Agrarisch Natuur Beheer als vice voorzitter van het Collectief Groningen West
– provinciale werkgroep Communicatie om Nieuwe natuur in combinatie met waterberging te realiseren.
– werkzaamheden als Voorlichter bij Alzheimer Nederland en voorzitter en gespreksleider Alzheimer Cafe Leek
– 4 mei comité Leek

was: gemeenteraadslid GroenLinks (tot 1 januari 2019)

was: coördinator Infopunt Dubo Noord

In zijn rol van coördinator bij het Infopunt Dubo Noord is hij als een van de eersten begonnen met het actief verzamelen van kennis en ervaring in duurzaam bouwen. Inmiddels heeft Paul heel veel gemeenten en organisaties ondersteund bij de ontwikkeling van een strategie voor duurzaam bouwen.

Het gaat hier om veel meer dan energiebesparing of de ontwikkeling van een eenmalig project. Paul werkt vanuit brede kennis en ervaring aan strategie, financiering en uitvoering van duurzaamheidsprojecten. Een slimme omgevingsanalyse en financieel draagvlak horen daarbij, evenals de formulering van heldere doelen. Dat komt ook goed van pas bij zijn werkzaamheden als lid van het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest.