Wij staan achter PaulVoor mens, dier en milieu is het van levensbelang dat waterschappen ook groen en sociaal werken. Paul zorgt daar natuurlijk voor. Klaas-Wybo van der Hoek, Executive Board NHL Stenden University of Applied Sciences


Hij geeft het waterschap een gezicht en dat zijn slechts enkelen gegeven. Karin Dekker, vml. wethouder Gemeente Leek