Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk


De ambitie van Water Natuurlijk is het realiseren van een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten nu en in de toekomst goed toeven is.
Water Natuurlijk wil in het bestuur van waterschap Noorderzijlvest graag doorgaan met vernieuwing en verjonging van de soms eeuwenoude waarheden en zekerheden in het denken over waterbeheer, waterveiligheid en waterkwaliteit. Het veranderende klimaat en de veranderende sociale omgeving vragen om deze vernieuwing. Zo kunnen in plaats van hoge, kale dijken andere oplossingen soms beter, goedkoper en mooier zijn.

Lees het verkiezingsprogramma

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *