7 toppers van Water Natuurlijk


De eerste zeven kandidaten vanuit Water Natuurlijk voor het algemeen bestuur bij Waterschap Noorderzijlvest zijn:

  • Elze Reitsema
  • Titus Franzen
  • Paul Tameling !
  • Doede de Vries
  • Hiltje Hof
  • Wilma Jongsma
  • Arie van Wijk

meer info: Waternatuurlijk.nl

Waarom Water Natuurlijk in het Waterschap Noorderzijlvest?

In de afgelopen bestuursperiode heb ik kunnen constateren dat we als fractie het verschil kunnen maken. We leggen de accenten net even anders.

We willen ook echt een duurzaam beleid en geen beleid dat alleen op papier er is. We hebben ons ingezet voor redelijke belastingtarieven en daar hebben we meer steun bij nodig, dus een nog grotere fractie.

Persoonlijk wil ik graag dat ons buitengebied meer biodiversiteit gaat vertonen. Dat kan door het hier en daar verhogen van het waterpeil zodat de weidevogels een mooi leefklimaat krijgen.

Het kan ook door onze dijken ecologisch te gaan beheren. In waterbergingsgebieden het agrarisch medegebruik realiseren en zorgen dat we niet tegenover de agrarische sector staan maar er mee gaan samenwerken. Maar ook durven zeggen dat ze de vervuilende bronnen moeten aanpakken.

Ook  moeten we er voor zorgen  dat we klaar zijn voor de klimaatsverandering. Accepteren dat er ruimte voor water moet zijn. Zo kunnen we samenwerken aan een duurzame toekomst en daar wil ik voor gaan.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *