Van nul tot nu


Wie is Paul Tameling?

Paul werd geboren in Groningen op 25 maart 1950.

Na de lagere school en de Mulo liep hij een aantal stages waarna hij in 1970 met echtgenoot Henny een schoenenzaak in Hoogkerk overnam.

In 1981 verkochten ze de zaak en Paul werd directeur van een filiaalbedrijf in schoenen.

Helaas kreeg hij last van zijn rug en werd in 1984 afgekeurd en kreeg toen tijd om zich in de lokale politiek van Leek zich te gaan roeren.

Van een PSP/PPR eenmansfractie ging het na 8 jaar naar een tweemans fractie voor GroenLinks en na 25 jaar stopte Paul met de actieve gemeentepolitiek.

Bij de verkiezingen werd het een driemansfractie en kwam GroenLinks in het College.

Naast het raadswerk deed Paul veel vrijwilligerswerk bij diverse organisaties zoals de bibliotheek, Amnesty International, Wereldwinkel, Sportraad en het 4 mei Comité. Daarnaast was hij ook 10 jaar coördinator van het mede door hem opgerichte InformatiePunt Duurzaam Bouwen.

Nadat hij gestopt was als raadslid en als coördinator, werd hij gevraagd als bestuurslid voor Boer&Natuur ZWK. Dit heeft zijn hart gestolen, werken met mensen die dagelijks in de natuur bezig zijn. Toen Boer&Natuur opging in het Collectief Groningen West werd Paul daar vice-voorzitter.

Daarnaast werd hij bestuurslid van de Gebiedscooperatie Westerkwartier en werd hij voorzitter van de werkgroep Alzheimer Cafe Leek.

Ook was hij actief in de werkgroep Stolpersteine in Leek. De werkgroep heeft ervoor gezorgd dat de vermoorde joodse Leeksters niet vergeten worden.

Vier jaar geleden lonkte het bestuurswerk in de publieke sector en werd hij gekozen als Algemeen Bestuurslid in het Waterschap Noorderzijlvest.

En nu dan weer kandidaat voor het Waterschap.

De reden? De duurzaamheid staat daar nog in zijn kinderschoenen. Het waterschap is nog steeds een onbekend bestuurlijk orgaan terwijl het in deze tijd van klimaatsverandering een grote rol kan spelen om de klimaatadaptatie te realiseren. Naast het betaalbaar houden van de waterschapslasten is dit een groot thema voor hem.

Maar hij vindt ook dat iedereen meer moet kunnen genieten van de natuurlijke waterbergingen die met publiek geld worden aangelegd.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *