Belasting omlaag


De belasting op het onderdeel natuur in de watersysteemheffing moet omlaag en mag zeker niet stijgen.

De combinatie van water en natuur heeft het waterschap al veel winst opgeleverd. We moeten natuur vanuit het belastingstelsel gaan zien als iets wat waarde oplevert. Onderzoeken over ecosystem services, met name in relatie tot waterbeheer, tonen al jaren aan dat de natuur ons diensten bewijst. Maak gebruik van deze winsten. Het is al lastig genoeg om voldoende middelen te vinden om deze gebieden te onderhouden. Door deze gebieden extra te belasten zeggen we dat de natuur te veel geld kost terwijl het ons nu veel geld oplevert.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *