5 thema’s


Deze 5 actuele thema’s gaan volgens ons een belangrijke rol spelen tijdens de waterschapsverkiezingen

1.Klimaatadaptatie.

Maatregelen in de steden en dorpen voor waterberging en verminderen hittestress, maatregelen in perioden van droogte zoals meer ruimte voor buffering in gebieden zelf, een gezonde bodem, veel begint bij voorlichting voor burgers.

2. Vervuiling uit diffuse bronnen.

Wie draait op voor de kosten door de vervuiling? De vervuiler zou dit moeten doen.

Hier moet handhaving beter. Niet alleen voor agrarische bedrijven maar ook de recreatievaart.

3. Circulaire economie.

Dit moet organisatie breed worden opgepakt. Er moet samenwerking worden gezocht met andere overheden.

4. Duurzaamheid.

Met name het energievraagstuk en het voorkomen van gasgebruik. Flink stappen zetten naar 100% energieneutraal.

5. Biodiversiteit.

Het waterschap beheert een groot deel van oevers en (schouw)paden in het beheergebied. Deze oeverranden en overgangen van nat naar droog kennen een gigantisch potentieel voor de biodiversiteit. Ook op de eigen terreinen zoals RWZI’s beheert het waterschap veel groen. Er moet hier vol worden ingezet op bescherming van biodiversiteit in en naast het water. Met name insecten verdienen meer aandacht.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *